JAPAN 2013 (1)

posted on 29 May 2013 15:23 by fonan in BAKAnisshi
อยากเขียนเรื่องญี่ปุ่นปีนี้นะ แต่ผ่านมาหลายวันแล้ว ท่าทางจะลืมไปเยอะแล้วอะ 5555

ค่อยๆ เรียบเรียง แล้วจะมาลงใหม่

แต่ตอนนี้ ขออินกะ flower song, atashi essay ก่อนนะฮ้าฟฟฟฟฟ 

Comment

Comment:

Tweet